Wat is zorglogistiek

 

Zorglogistiek adviseur?                                                                                                    Als je mij vroeger had gevraagd wat ik later wilde worden zou ik zeker niet gedacht hebben aan “zorglogistiek adviseur”. Ik zou eerder gezegd hebben: “modeontwerpster of kunstenaar”. Maar soms loopt je pad anders dan je had bedacht. En ik moet zeggen dat ik daar in dit geval heel blij om ben! Maar waarom ben ik daar zo blij om? Wat maakt zorglogistiek bijzonder? En wat is het eigenlijk? Ik houd me nu een aantal jaar met zorglogistiek bezig, eerst tijdens mijn opleiding, later in de geestelijke gezondheidszorg en nu in een ziekenhuis.

Van een collega hoorde ik laatst: “Zorglogistiek is álles in de zorg en eigenlijk is het dus ook niks”. Die uitspraak prikkelt mij. Ik zie zorglogistiek namelijk als de basis van een gezonde zorgorganisatie. En daar ga ik over schrijven! Ik deel en leer graag dus op- en aanmerkingen zijn zeer welkom.

Wat is logistiek?                                                                                                               Een korte definitie van logistiek is “de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten”. Het gaat hierbij om het vinden van een evenwicht tussen moeilijk verenigbare doelstellingen.

Logistiek als vakgebied is afkomstig uit de krijgswetenschap in de tijd van Napoleon. Toen betekende goede logistiek winnen of verliezen van een oorlog! De munitie, het eten, de brandstof, de medische voorraden en het vinden van een slaapplek alles moest op de juiste tijd, op de juiste plaats in de juiste hoeveelheid zijn. Napoleon voerde daarom de functie van “Maréchal de Logis” in, waaruit het latere woord “logistiek” werd afgeleid.

In de jaren tachtig verschoof de focus van logistiek zich ook naar de industrie. Toyota en Motorola waren toonaangevende bedrijven die zich sterk richtte op het implementeren van logistieke concepten. Denk aan Lean, Six Sigma, ERP en Just in Time.

Wat is zorglogistiek?                                                                                                           Er is een toenemende noodzaak om grip te krijgen op zorgprocessen. Efficiënte bedrijfsvoering wordt steeds meer afgedwongen door zorgverzekeraars en overheid. Een flinke impuls is gekomen door het TPG-rapport: ‘Het kan écht; betere zorg voor minder geld’ uit 2004.

Maar ook de invloed van de patiënt wordt groter, patiënten worden mondiger en geven steeds beter aan wat zij willen (en gelukkig maar!).

 In het plaatje (klik erop voor goede weergave) heb ik geprobeerd aan te geven wat zorglogistiek is: Het afstemmen van deze onderwerpen totdat zij met elkaar in evenwicht zijn. Een essentieel verschil tussen logistiek en zorglogistiek is dat de zorg voor en door mensen gedaan wordt. Er zijn veel onderlinge afhankelijkheden die niet altijd even voorspelbaar zijn. Dat maakt zorglogistiek zo spannend en complex tegelijkertijd.

Want welke zorg nodig is dat verschilt natuurlijk per patiënt. Wat daar voor nodig is hangt af van welke zorg de patiënt krijgt. Hoe lang het mag duren hangt af van welke zorg het is. Welke zorg het is bepaalt waar het plaats moet vinden. Wie de patiënt die zorg geeft hangt af van welke zorg het is en waar die zorg plaats vindt. Hoeveel zorg er nodig is hangt af van de patiënt en de zorgverlener. Wat de zorg kost hangt weer af van hoeveel zorg er nodig is en wat en wie daarvoor nodig zijn.

Ik stop nu maar, want ik kan zo nog wel even doorgaan. Mijn collega heeft gelijk, zorglogistiek is inderdaad álles! Daarom is goede zorglogistiek ook zo belangrijk om organisatiedoelstellingen te behalen.